O nás

Urbársko lesovlastnícke pozemkové spoločenstvo – Blatnica -151
Výbor ULPS – Blatnica:

Predseda :  Koša Jozef – 0908-921-242
Výkonný podpredseda : Ing. Trnkócy Ján
Podpredseda: Štanceľ Vladimír
Tajomník : Ing. Peterkoľuptáková Ivana
Pokladník : Ďanovská Eva 0908-941-561
Člen výboru : Froľa Vladimír st.
Člen výboru : Bágeľ Igor
Člen výboru : Geisbacher Marián

Dozorná rada ULPS – Blatnica:

Predseda : Ing. Ursíny Ján
Člen výboru : Štrbák Ján
Člen výboru : Pochová Viera
Člen výboru : Ďuris Vladimír
Člen výboru : Šimonidesová  Dagmar

IČO: 30232813
Na tejto linke môžete nájsť našu zakladajúcu zmluvu.


Nájdete nás