Pozvánka
Por.č: Pozývame Vás na Zhromaždenie ULPS- Blatnica, konaného dňa: 14.04.2018 o 14.oo hod. v Dome služieb – Blatnica. Registrácia od 13.30 hod.
Program :
1. Otvorenie 7. Správa dozornej rady
2. Voľba overovateľov zápisnice 8. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku
3. Voľba návrhovej komisie 9. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie
4. Voľba mandátovej komisie 10. Diskusia
5. Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie 11. Návrh uznesenia- schválenie
6. Správa o hospodárení memoranda, reakcia na /My sme les/
12. Záver
V prípade, že sa osobne nezúčastníte Zhromaždenia, žiadame Vás písomne splnomocniť iného člena spoločenstva alebo rodinného príslušníka svojím zastupovaňím. Vaša účasť je veľmi dôležitá.
Jozef Koša – predseda ULPS- Blatnica
Splnomocnenie
Pán / i :
Splnomocňujem
Bytom:
Zastupovaním na Zhromaždení ULPS- Blatnica dňa : 14.04.2018
Návratka
Ja : Meno a priezvisko Por.č: žiadam o vyplatenie nájmu .
Spôsob vyplatenia nájmu :
1. Zaslanie finančných prostriedkov na účet :

Číslo účtu : kód banky :
IBAN : SK
2. Zaslanie finančných prostriedkov na adresu člena spoločenstva :
Meno a priezvisko :
Mesto : Poštové smerovacie číslo :
Ulica :
číslo telefónu : emailová adresa: PODPIS :
Vyplnené návratky, prosíme zasielajte alebo osobne prineste na Zhromaždenie alebo prostredníctvom splnomocnencov doručte na adresu : ULPS_ Blatnica – 151, mail: ulps blatnica@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *